Szczegółowa analiza choroby i łańcucha kontaktów pierwszych niemieckich przypadków COVID-19 pokazuje, dlaczego tak trudno jest zahamować pandemię. Naukowcy postulują rygorystyczną kontrolę kontaktów osób zakażonych.

Reader Interactions