Przepaść dzieląca Europę na Wschód i Zachód pogłębia się, a wzajemny brak zrozumienia grozi zniweczeniem najważniejszej zdobyczy rewolucji 1989 r. – przezwyciężenia podziału naszego kontynentu – pisze Wolfgang Schaeuble.

Reader Interactions