Środkowoeuropejskie kraje UE, tworzące front przeciw napływowi obcych, niepostrzeżenie przyciągają coraz więcej imigrantów, także muzułmanów – pisze „Die Welt”.

Reader Interactions