W pamięci historycznej Niemiec i Europy zachodniej pakt Ribbentrop-Mołotow ma epizodyczną rolę – pisze w piątek dziennik „Die Welt”. 

Reader Interactions