Dwie pierwsze strony piątkowego „Die Welt” poświęcone są II wojnie światowej i jej implikacjom. Premier Mateusz Morawiecki i inni politycy i naukowcy prezentują polski punkt widzenia na „długi polski rok 1939”.

Reader Interactions