Die Welt: Gdyby ojczulek Stalin to wiedział…

Rzadko kiedy zdarza się polskiej opinii publicznej patrzeć w kierunku Rosji z taką nadzieją.