Die Welt: "Cyniczny cios historii"

„Żaden inny kraj w Europie nie doświadczył takich cierpień w swoich dziejach jak nasz największy wschodni sąsiad” – pisze C.C.Malzahn w komentarzu w niedzielnym wydaniu Die Welt.