Deutsche Bank USA oblał stress test Fedu

Amerykańska spółka – córka Deutsche Bank znów nie zdała stress testów w USA. Powód: złe zarządzanie ryzykiem i niedostateczna kontrola.