Deutsche Bank planuje zwolnienie 18 tys. pracowników. To jedna piąta wszystkich miejsc pracy w tej największej niemieckiej instytucji finansowej.

Reader Interactions