Putin wykorzystuje rocznicę zakończenia wojny do przywracania Rosji statusu mocarstwa – pisze tygodnik „Der Spiegel”.

Reader Interactions