Deportacje dzieci moga być problemem również w Niemczech

Władze państwowe bywają bezlitosne: nawet dzieci mogą się spodziewać deportacji z krajów UE. Czy przypadek 15-letniej azylantki niedawno wydalonej z Francji mógłby zdarzyć się w Niemczech?