Demonstracja siły – wielkie manewry wojskowe NATO w Europie Północnej

Równolegle do ćwiczeń sił powietrznych Sojuszu NATO z udziałem Szwecji, Finlandii i Szwajcarii w Europie Płn., odbywają się także na Uralu i Syberii manewry rosyjskich sił zbrojnych.