Bez zbadania, czy komuś przysługuje azyl, czy nie, włoski statek przypuszczalnie po raz pierwszy odesłał uchodźców uratowanych w Morzu Śródziemnym z powrotem do Libii.

Reader Interactions