Czy niemiecka młodzież w ogóle jeszcze wierzy?

Młodzi ludzie z Niemiec mają coraz bardziej obojętny stosunek do wiary. Kościół nie ma już dla nich znaczenia w rozwoju duchowym i poszukiwaniu sensu życia.