Czy minister nauki dopuściła się plagiatu w dysertacji?

Jak na ironię losu obecnie zarzut popełnienia plagiatu przy pisaniu pracy doktorskiej wysuwany jest obecnie pod adresem Annetty Schavan, federalnej minister nauki i badań naukowych.