Czy Ameryka Łacińska odnowi Kościół katolicki?

Wielu wiernych jest przekonanych, że papież Franciszek chce wzmocnić w Kościele rolę laikatu. Mogłoby to wywołać istną rewolucję w katolickim kosmosie.