Cztery tys. kilometrów przemian. Dawny Blok Wschodni oczami młodego Polaka

Jak ćwierć wieku po przełamaniu totalitaryzmu zmieniły się byłe kraje demoludów? Co o latach sprzed ’89 r. wie dzisiejsze młode pokolenie? Odpowiedzi na te pytania szuka Andrzej Nowakowski w swoim dokumencie „The Change”