Internetowy hejt może szybko przerodzić się w przemoc w realu. Jego ofiarą padła ostatnio 14-latka z Indonezji. Dlatego też eksperci w walce z cyberprzemocą w coraz większym stopniu koncentrują się na profilaktyce.

Reader Interactions