Zbliżająca się 30. rocznica ponownego zjednoczenia Niemiec przypomina o różnicach panujących przed rokiem 1990 między społeczeństwami RFN i NRD. Jedną z najbardziej zauważalnych stanowili cudzoziemcy.

Reader Interactions