Setki szkół w Niemczech jest nie tylko brudne, lecz także zaniedbane. Na konieczne inwestycje brakuje środków.

Reader Interactions