Tysiące studentów medycyny zgłaszają się do pracy w szpitalach walczących z pandemią. Niemiecki rząd wzywa osoby odbywające wolontariacki rok socjalny do zgłaszania się do pomocy do placówek służby zdrowia.

Reader Interactions