Cornelia Pieper: "Znałam wielu z nich"

Koordynatorka niemieckiego rządu ds. stosunków polsko-niemieckich wyraziła głęboki żal z powodu tragicznej śmierci prezydenta RP i towarzyszących mu osób.