Liczba migrantów przedostających się do UE przez Turcję prawie się podwoiła. Centra uchodźcze w Grecji pękają w szwach.

Reader Interactions