Z Grecji wciąż nadchodzą wiadomości o nowych uchodźcach. Ich sytuacja jest tam tak beznadziejna, że idą dalej na zachód.

Reader Interactions