UNICEF bije na alarm. Miliony dzieci pada ofiarą wojen, seksualnej przemocy i kar cielesnych. O tym, czy dziecko wzrasta w spokoju, decyduje to, gdzie się urodziło.

Reader Interactions