Co nowy Parlament Europejski oznacza dla Polski

Europarlament nowej kadencji będzie zatwierdzał budżet UE na lata 2021-27, w tym ewentualne przepisy wiążące go z praworządnością. Będzie też współdecydować o nakładach na – sporną dla Polski – politykę klimatyczną.