Co dziesiąty Niemiec zajmuje się uchodźcami

Działalność wolontariacka społeczeństwa niemieckiego na rzecz uchodźców jest ogromna. Wg badań, Niemcy wcale nie obawiają najbardziej napływu uchodźców.