Co 10. uczeń w RFN jest cudzoziemcem

W RFN do szkół uczęszcza 11 mln. uczniów. Co 10. jest cudzoziemcem, co 3. ma imigranckie pochodzenie.