Cipras w Moskwie – cios w próżnię [KOMENTARZ]

Wizytę tę poprzedzała ostra krytyka. Nie tylko UE, ale też Ukraina piętnowała solową akcję Greka w Moskwie. Aleksis Cipras przegrał tę polityczną gierkę, uważa Barbara Wesel.