75 lat temu wyzwolono niemiecki obóz koncentracyjny Bergen-Belsen. Premier Dolnej Saksonii zaapelował o ciche upamiętnienie rocznicy.

Reader Interactions