Cicha dyskryminacja. Johann dostanie pracę, Mehmet raczej nie

Młodzież z obco brzmiącymi dla niemieckiego ucha imionami ma mniejsze szanse, by znaleźć miejsce nauki zawodu. Szeroko zakrojona praca badawcza potwierdza przykre doświadczenia, jakie zbierają młodzi imigranci.