Wskazują na to testy przeprowadzone w Kalifornii. Ich wyniki wykazały ogromną rozbieżność z oficjalnymi danymi.

Reader Interactions