Zbyt wysokie dawki środka przeciwmalarycznego – chlorochiny, podawane pacjentom chorym na COVID-19 mogą powodować arytmię serca. Po śmierci 11 pacjentów w Brazylii przerwano testy kliniczne.

Reader Interactions