Chemnitz: Między teoriami spiskowymi i zdrowym rozsądkiem

Skrajnie prawicowe demonstracje w Chemnitz i Köthen w Niemczech Wschodnich doprowadziły do licznych dyskusji z protestującymi. Mają różne punkty widzenia. Dla niektórych z nich słowo nazista nie ma już żadnego znaczenia.