Nowy projekt budżetu UE zawiera regułę „pieniądze za praworządność”, ale z utrudnioną drogą do decyzji o ich zawieszeniu. Ponadto proponuje bardzo lekkie złagodzenie cięć funduszy dla Polski.

Reader Interactions