Stephan Harbarth wybrany został przez Bundesrat na nowego prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Reader Interactions