Musimy czekać spokojne, aż negocjatorzy z poszczególnych niemieckich partii przemyślą sytuację i będą starali się znaleźć rozwiązanie pragmatycznie – mówi były ambasador Polski w Niemczech Andrzej Byrt.

Reader Interactions