Byli prezydenci RFN pod lupą niemieckiego NIK. "Niegospodarność"

Federalna Izba Obrachunkowa (odpowiednik polskiego NIK) ostro skrytykowała wydatki byłych prezydentów RFN.