Ze względu na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie niemiecka Bundeswehra przestaje szkolić irackich żołnierzy. Z kolei USA wycofują z kraju cześć personelu dyplomatycznego.

Reader Interactions