Wobec ogromnych braków medycznej odzieży ochronnej w Niemczech, rząd korzysta teraz z pomocy niemieckich koncernów.

Reader Interactions