Bundestag w żałobie

Bundestag pogrążył się w żałobie. Przewodniczący Bundestagu i szefowie klubów parlamentarnych są wtrząśnięci śmiercią polskiego Prezydenta i towarzyszących mu na uroczystości do Katynia osób.