Bułgarzy i Rumuni. Dwa razy więcej odbiorców zapomóg ale i zatrudnionych w RFN

W 2014 wielu Bułgarów i Rumunów skorzystało ze swobody przemieszczania się w UE i przybyło do Niemiec. Od tamtego czasu podwoiła się liczba pracujących w RFN ale i pobierających zapomogi.