Budapeszt na cenzurowanym. Bruksela otwiera postępowanie ws. łamania unijnych traktatów

Od czerwca br. działające na terenie Węgier organizacje pozarządowe muszą spełniać określone warunki. W przeciwnym razie grozi im likwidacja. Ta regulacja wywołała wątpliwości Komisji Europejskiej.