Komisja Europejska wszczęła dziś postępowanie przeciwnaruszeniowe w sprawie „ustawy kagańcowej”, bo ta podważa jej zdaniem niezawisłość sędziowską. Finałem może być skarga na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Reader Interactions