Wiele chorób bierze się z zanieczyszczonego powietrza. Dlatego KE chce pozwać Niemcy przed Trybunał Sprawiedliwości UE.

Reader Interactions