Znoszenie barier dla przemieszczania się żołnierzy i sprzętu wojskowego wewnątrz UE to jeden z kluczowych punktów współpracy między Unią i NATO. Bruksela jest gotowa dokładać do przebudowy mostów, by udźwignęły czołgi.

Reader Interactions