Jak zagwarantować niezależność Europejskiego Banku Centralnego? Czy można zażegnać „wojnę trybunałów”? I co zrobić, gdy Polska albo Węgry nadużyją niemieckiego przykładu, by przeciwstawić się orzeczeniom TSUE?

Reader Interactions