Wydatki na utrzymanie administracji rządowej w Bonn i w Berlinie wzrosły. Winne jest bankructwo Air Berlin.

Reader Interactions