Bolączka Węgier – podobna jak w Niemczech i Polsce

Na Węgrzech płace rosną, gospodarka ma się doskonale, ale dręczy ją brak fachowców. Budapeszt nie ma żadnego planu „B”.