Biedny bogaty Hamburg

Pomimo dobrej kondycji niemieckiej gospodarki od kilku lat rośnie liczba osób zdanych na zasiłek socjalny.